کارتون آلمانی - سیندرلا

آموزش زبان آلمانی با کارتون سیندرلا

کارتون آلمانی – سیندرلا متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 52 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

کارتون آلمانی - شاهزاده قورباغه

کارتون شاهزاده قورباغه

کارتون آلمانی – شاهزاده قورباغه متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 53 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا…

آموزش ماه ها به زبان آلمانی

آموزش ماه ها در زبان آلمانی

آموزش ماه ها به زبان آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 45 ثانیه 4 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود…

آموزش اشکال هندسی به آلمانی

آموزش اشکال هندسی در زبان آلمانی

آموزش اشکال هندسی به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 30 ثانیه 4 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا…

آهنگ شب بخیر به زبان آلمانی

آهنگ شب بخیر به زبان آلمانی

آهنگ شب بخیر به زبان آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 28 ثانیه 4 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود…

آموزش سبزیجات به آلمانی

آموزش سبزیجات در زبان آلمانی با شعر

آموزش سبزیجات به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 48 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش میوه ها به آلمانی

آموزش میوه ها در زبان آلمانی با شعر

آموزش میوه ها به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 46 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا…

آموزش حیوانات به زبان آلمانی

آموزش حیوانات در زبان آلمانی با شعر

آموزش حیوانات به زبان آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 56 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا…

آموزش مسواک زدن به آلمانی

آموزش مسواک زدن در زبان آلمانی

آموزش مسواک زدن به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 33 ثانیه 9 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا…

آموزش آهنگ تولد به زبان آلمانی

آموزش آهنگ تولد در زبان آلمانی با شعر

آموزش آهنگ تولد به زبان آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 47 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود…