آموزش حمام رفتن در زبان آلمانی

آموزش حمام رفتن در زبان آلمانی با شعر و آهنگ

آموزش حمام رفتن در زبان آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 29 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود…

آموزش روزهای هفته به آلمانی

آموزش روزهای هفته در زبان آلمانی با شعر و آهنگ

آموزش روزهای هفته به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 28 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا…

آموزش رنگ ها به آلمانی

آموزش رنگ ها در زبان آلمانی با شعر و آهنگ

آموزش رنگ ها به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 31 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا…

آموزش شمارش اعداد 90 تا 100 به آلمانی

آموزش اعداد 90 تا 100 آلمانی با شعر

آموزش شمارش اعداد 90 تا 100 به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 30 ثانیه 5 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز…

آموزش شمارش اعداد 80 تا 90 به آلمانی

آموزش اعداد 80 تا 90 آلمانی با شعر و آهنگ

آموزش شمارش اعداد 80 تا 90 به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 25 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز…

آموزش اعداد 70 تا 80 آلمانی با شعر

آموزش شمارش اعداد 70 تا 80 به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 46 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز…

آموزش شمارش اعداد 60 تا 70 به آلمانی

آموزش اعداد 60 تا 70 آلمانی با شعر

آموزش شمارش اعداد 60 تا 70 به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 45 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز…

آموزش شمارش اعداد 50 تا 60 به آلمانی

آموزش اعداد 50 تا 60 آلمانی

متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 45 ثانیه 7 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت نام دانلود ویدئوآموزش شمارش…

در این قسمت از آموزش شمارش اعداد 30 تا 40 به آلمانی عزیزتان می توانند با اعداد 30 تا 40 آلمانی آشنا شوند و کاربرد آن را بیاموزند تا بتوانند در مکالمات زبان آلمانی از آن ها استفاده کنند.

آموزش اعداد 40 تا 50 آلمانی با شعر و آهنگ

آموزش شمارش اعداد 40 تا 50 به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 30 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز…

آموزش شمارش اعداد 30 تا 40 به آلمانی

آموزش اعداد 30 تا 40 آلمانی با شعر و آهنگ

آموزش شمارش اعداد 30 تا 40 به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 23 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز…