آموزش شمارش اعداد 20 تا 30 به آلمانی

آموزش اعداد 20 تا 30 آلمانی با شعر و آهنگ

آموزش شمارش اعداد 20 تا 30 به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 21 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز…

آموزش شمارش اعداد 10 تا 20 به آلمانی

آموزش اعداد 10 تا 20 آلمانی با شعر

آموزش شمارش اعداد 10 تا 20 به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 22 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز…

آموزش شمارش اعداد 1 تا 10 به آلمانی

آموزش اعداد ۱ تا ۱۰ آلمانی با شعر

آموزش شمارش اعداد 1 تا 10 به آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 24 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز…

آموزش حرف Z آلمانی

آموزش حرف Z در زبان آلمانی

آموزش حرف Z آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 36 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف Y آلمانی

آموزش حرف Y در زبان آلمانی

آموزش حرف Y آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 26 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف X آلمانی

آموزش حرف X در زبان آلمانی

آموزش حرف X آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 34 ثانیه 5 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف W آلمانی

آموزش حرف W در زبان آلمانی

آموزش حرف W آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 34 ثانیه 5 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف V آلمانی

آموزش حرف V در زبان آلمانی

آموزش حرف V آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 36 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف U آلمانی

آموزش حرف U آلمانی برای کودکان

آموزش حرف U آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 33 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف T آلمانی

آموزش حرف t در زبان آلمانی

آموزش حرف T آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 29 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…