آموزش زبان انگلیسی به کودکان با ویدئوهای پوکویو این قسمت آموزش زبان با شعر A FROG SANG A SONG

پوکویو A FROG SANG A SONG

آموزش زبان با شعر A FROG SANG A SONG متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 59 ثانیه 9 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان…

آموزش زبان انگلیسی به کودکان با ویدئوهای پوکویو این قسمت ARE WE THERE

pocoyo ARE WE THERE

آموزش زبان با شعر ARE WE THERE متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 1 دقیقه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!…

آموزش زبان انگلیسی به کودکان با ویدئوهای پوکویو این قسمت آموزش زبان با شعر SURPRISE EGGS

SURPRISE EGGS با پوکویو

آموزش زبان با شعر SURPRISE EGGS متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 2 دقیقه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود…

ROW, ROW THE BOAT

آموزش زبان با شعر ROW, ROW THE BOAT متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 49 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز…

آموزش زبان انگلیسی به کودکان با ویدئوهای پوکویو این قسمت ARE YOU SLEEPING

ARE YOU SLEEPING با پوکویو

آموزش زبان با شعر ARE YOU SLEEPING متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 1 دقیقه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!…

آموزش زبان انگلیسی به کودکان با ویدئوهای پوکویو این قسمت POCOYO'S LITTLE FACE

POCOYO’S LITTLE FACE

آموزش زبان با شعر POCOYO’S LITTLE FACE متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 59 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!…

آموزش زبان با شعر FIVE LITTLE BIRDS

آموزش FIVE LITTLE BIRDS

آموزش زبان با شعر BUMPING ELBOWS متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 1 دقیقه 29 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود…

آموزش زبان انگلیسی به کودکان با ویدئوهای پوکویو این قسمت I’M A TEACUP

آموزش I’M A TEACUP

آموزش زبان با شعر I’M A TEACUP متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 2 دقیقه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!…

آموزش زبان با شعر OLD MCDONALD HAD A FARM

OLD MCDONALD HAD A FARM

آموزش زبان با شعر OLD MCDONALD HAD A FARM متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 53 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان…

آموزش زبان با شعر THE TINY CAR

THE TINY CAR آموزش

آموزش زبان با شعر THE TINY CAR متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 0 ثانیه 5 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!…