یادگیری گرامر
بی پاسخ 05c400e7060667b946be5b3949006fe3?s=48&d=mm&r=gmaziar پاسخ 3 سال قبل  • 
1561 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
یادگیری زبان کودکان
بی پاسخ 716b30272d8e09339b790b80d8ecec73?s=48&d=mm&r=gnilishabanian3967 پاسخ 3 سال قبل  • 
1395 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
یادگیری زبان فقط در ۶ ماه
بی پاسخ 05c400e7060667b946be5b3949006fe3?s=48&d=mm&r=gmaziar پاسخ 3 سال قبل  • 
1385 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
یادگیری زبان در 6 ماه
بی پاسخ 892915248e693379033a69eb2432aa1f?s=48&d=mm&r=gr.tabatabaei پاسخ 3 سال قبل  • 
1422 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
یادگیری زبان به صورت خود آموز
بی پاسخ b5de548d4bbdc6d3278cf52cf314a28c?s=48&d=mm&r=gshabanian پاسخ 3 سال قبل  • 
1475 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
یادگیری زبان انگلیسی از طریق آهنگ های انگلیسی
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gسینا تقوی پرسیده شد 3 سال قبل  • 
1418 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
یادگیری زبان المانی
بی پاسخ 716b30272d8e09339b790b80d8ecec73?s=48&d=mm&r=gnilishabanian3967 پاسخ 3 سال قبل  • 
1542 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
یادگیری زبان آلمانی تا سطح b2
بی پاسخ 892915248e693379033a69eb2432aa1f?s=48&d=mm&r=gr.tabatabaei پرسیده شد 3 سال قبل  • 
1540 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
گرامرهای مهم زبان آلمانی
بی پاسخ 05c400e7060667b946be5b3949006fe3?s=48&d=mm&r=gmaziar پرسیده شد 3 سال قبل  • 
1470 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
گرامر حال استمراری
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gNima پرسیده شد 3 سال قبل  • 
1286 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
گرامر پرزنت پرفکت
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gپژمان پرسیده شد 3 سال قبل  • 
1420 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
گرامر گذشته ساده
بی پاسخ 892915248e693379033a69eb2432aa1f?s=48&d=mm&r=gr.tabatabaei پاسخ 3 سال قبل  • 
1485 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
یادگیری زبان از پایه
بی پاسخ 05c400e7060667b946be5b3949006fe3?s=48&d=mm&r=gmaziar پاسخ 3 سال قبل  • 
1611 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
گرامر حال کامل استمراری
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gsina abdi پرسیده شد 3 سال قبل  • 
1341 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
یادگیری زبان
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gمریم حسین زاده پرسیده شد 2 سال قبل  • 
1375 نمایش0 پاسخ0 امتیاز