آموزش رایگان زبان آلمانی
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gمهدی شاکراردکانی پرسیده شد 5 روز قبل  • 
8 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
سایت دیکشنری فارسی المانی چیه؟
بی پاسخ e07b0ce808efd2c97529f566f5d82507?s=48&d=mm&r=g139708542259 پرسیده شد 2 هفته قبل  • 
23 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
پیگیری
بی پاسخ 959ec7dbc84a302dcf3f2b9aa648bf0f?s=48&d=mm&r=gparsyadak33922791 پرسیده شد 3 هفته قبل  • 
31 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
آیلتس
بی پاسخ 534543fb2b3251fb47e0cf19c9b9aaff?s=48&d=mm&r=ghosein abasi پرسیده شد 4 هفته قبل  • 
26 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
پسورد فایل های زیپ چیست؟
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gمهدی پرسیده شد 4 هفته قبل  • 
35 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
شروع ترم جدید کلاس های آنلاین انگلیسی
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gدانیال پرسیده شد 4 هفته قبل  • 
32 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
Nominative oder Akkusativ
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gNazaninelahi88@yahoo.com پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
37 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
ویدیو اموزشی رایگان زبان آلمانی
بی پاسخ 05c400e7060667b946be5b3949006fe3?s=48&d=mm&r=gmaziar پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
45 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
نحوه سوالی گذشته
بی پاسخ 959ec7dbc84a302dcf3f2b9aa648bf0f?s=48&d=mm&r=gparsyadak33922791 پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
40 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
نحوه مشاهده پرسش و پاسخ خودم
بی پاسخ 6861371a8d06a22c60eae2fc7c1dc2a8?s=48&d=mm&r=g857285724398 پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
35 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
دوره جدید کلاس آنلاین
بی پاسخ 05c400e7060667b946be5b3949006fe3?s=48&d=mm&r=gmaziar پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
53 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
برگزاری کلاسهای انلاین
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gدانیال پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
50 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
زمان انتشار داستان کوتاه المانی
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gدانیال پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
44 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
حروف اضافه مکان در انگلیسی
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gامین پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
40 نمایش0 پاسخ0 امتیاز