تقویت اسپیکینگ
پاسخ داده شده74662e0f82cca017f428e085deb5adbc?s=48&d=mm&r=gnegar badi پاسخ 1 ماه قبل  • 
68 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
داستان کوتاه
پاسخ داده شدهf69a807a66e1af2e93dae539a9e55c52?s=48&d=mm&r=g491030439288 پاسخ 52 سال قبل  • 
151 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
یادگیری زبان
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gمریم حسین زاده پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
105 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
نحوه پیدا کردن جواب شما
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gمریم حسین زاده پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
113 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
Pdfافعال بی قاعده آلمانی
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gاسماعیل محمدزاده پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
116 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
نقش کلمه have
بی پاسخ 1a8f49458ceadde883b93784722b37f4?s=48&d=mm&r=g573591757756 پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
94 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
S’
بی پاسخ 6861371a8d06a22c60eae2fc7c1dc2a8?s=48&d=mm&r=g857285724398 پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
110 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
نحوه آزمون سطح آ۱
بی پاسخ 5e4f39eef966c7b34f77291904c45210?s=48&d=mm&r=gkamyab.f53 پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
104 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
آموزش رایگان زبان آلمانی
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gمهدی شاکراردکانی پرسیده شد 4 ماه قبل  • 
147 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
سایت دیکشنری فارسی المانی چیه؟
بی پاسخ e07b0ce808efd2c97529f566f5d82507?s=48&d=mm&r=g139708542259 پرسیده شد 5 ماه قبل  • 
128 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
پیگیری
بی پاسخ 959ec7dbc84a302dcf3f2b9aa648bf0f?s=48&d=mm&r=gparsyadak33922791 پرسیده شد 5 ماه قبل  • 
144 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
آیلتس
بی پاسخ 534543fb2b3251fb47e0cf19c9b9aaff?s=48&d=mm&r=ghosein abasi پرسیده شد 5 ماه قبل  • 
156 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
پسورد فایل های زیپ چیست؟
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gمهدی پرسیده شد 5 ماه قبل  • 
138 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
شروع ترم جدید کلاس های آنلاین انگلیسی
بی پاسخ ?s=48&d=mm&r=gدانیال پرسیده شد 5 ماه قبل  • 
150 نمایش0 پاسخ0 امتیاز