بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیآموزش زبان آلمانی به کودکان
0
نیلوفر محمدی پرسیده شده در 2 سال پیش

لطفا راجع به آموزش زبان آلمانی به کودکان توضیح میدید که به چه صورتی باید باشه