بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیبیشتر کدام مهارت در پکیج ها و کلاس های آنلاین آموزش داده میشود
0
بهناز پرسیده شده در 1 سال پیش

در کلاس ها و پکیج های شما بیشتر مکالمه کار میشه یا گرامر