0
رامین کریمی پرسیده شده در 1 سال پیش

برا تحصیل انگلستان برای کارشناسی چه نمره زبانی کافیه؟