0
رامین کریمی پرسیده شده در 7 ماه پیش

برا تحصیل انگلستان برای کارشناسی چه نمره زبانی کافیه؟