0
داوود صالحی پرسیده شده در 2 سال پیش

What ‘s deffrence between three
? sentences below

.I look forward to speaking with you tomorrow

I am going to speak english with you tomorrow

I am speaking english with you tomorrow

1 پاسخ به این سوال داده شده است
nilishabanian3967 پاسخ داده شده در 1 سال پیش

سلام و عرض ادب
جمله اول به معنی این است که من منتظر هستم و انتظار مثبت است.
جمله دوم و سوم تقریبا یک معنی دارند