بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیتوضیحات در خصوص ضمایر آلمانی
0
نسرین پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام
لطفا راجع به ضمایر آلمانی توضیح دهید