0
شیوا پرسیده شده در 1 سال پیش

لطفا راجع به روش sic توضیح بدید