0
شیوا پرسیده شده در 7 ماه پیش

لطفا راجع به روش sic توضیح بدید