بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیحالت فاعلی و مفعولی آلمانی
0
عسل پرسیده شده در 7 ماه پیش

سلام روزتون بخیر
لطفا راجع به حالت داتیو و آکوزاتیو توضیح میدید