0
سینا پرسیده شده در 8 ماه پیش

با سلام
احتراما نسبت به چگونگی سطح بندی داستان کوتاه در سایت توضیح دهید.