0
سینا پرسیده شده در 1 سال پیش

با سلام
احتراما نسبت به چگونگی سطح بندی داستان کوتاه در سایت توضیح دهید.