بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیدر ترم چهار چه موضوعاتی تدریس می شود؟
0
امیرحسین پرسیده شده در 1 سال پیش

با سلام

آیا تا پایان ترم 4 همه موارد مربوط به گرامر و لغات مهم تدریس می شود؟