بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیراه حل عملی برای یادگیری لهجه درست انگلیسی
0
سمیرا سادات پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام برای درست کردن لهجه انگلیسی چه فعالیت هایی را پیشنهاد می دین؟