بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیزبان آلمانی مورد نیاز برای رشته پزشکی
0
سینا احمدی پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام برای تحصیل رشته پزشکی در آلمان باید چه نمره ای از زبان آلمانی ارائه داد؟