بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیفیلم های رایگان آلمانی برای تقویت زبان آلمانی
0
سیما عسگری پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام آیا در سایت فیلم هایی برای تقویت زبان آلمانی وجود دارد؟