بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیمدت زمان رسیدن به سطح a2 زبان آلمانی با پکیج های آلمانی
0
هدیه فلاحی پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام برای رسیدن به سطخ A2 زبان آلمانی با پکیج ها چقدر زمان لازم است؟