بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیمدت زمان گرفتن مدرک b1 زبان آلمانی
0
نادر پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام
لطفا می فرمایید مدت زمان گرفتن مدرک b1 زبان آلمانی چقدر است