بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیمدرك زبان براي دانشگاه رايگان
0
سينا اصغري پرسیده شده در 2 سال پیش

سلام وقت بخير، من براي تحصيل رايگان در دانشگاه هاي آلمان بايد مدرك زبان آلماني داشته باشم؟