بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیمدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در انگلستان
0
مرضیه رجبی پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام برای تحصیل در انگلیستان مدرک زبان لازم است برای مدرسه؟