بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیمدرک مورد نیاز آلمانی برای تحصیل رایگان
0
امیر مدیری پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام برای تحصیل رایگان آلمان باید مدرک زبان آلمانی ارائه داد؟