بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیمدرک مورد نیاز برای تحصیل در کانادا
0
سحر رنجبر پرسیده شده در 8 ماه پیش

سلام برای تحصیل در کالج های کانادا چه مدرک زبانی مورد نیاز است؟