بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیمعادل آلمانی کلمات زیر درسته
0
مهدی صحرایی پرسیده شده در 2 سال پیش

من یک مدرک فوق دیپلم و لیسانس دارم
ich habe ein beweis nach diplom einen bachelor