بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیمنابع فیلم های آلمانی با زیر نویس
0
maziar پرسیده شده در 1 سال پیش

با سلام یک منبه برای دریافت فیلم های زبان آلمانی معرفی میکنید با زیر نویس باشه