0
سینا پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام
آیا شما مکالمه فشرده زبان انگلیسی دارید؟