0
573591757756 پرسیده شده در 9 ماه پیش

باسلام
در درس چهارم از پکیچ دوم، جمله ای به شکل زیر عنوان شده است:
i think i’ll have something to eat
معنی دقیق جمله چیست؟
من فکر میکنم چیزی برای خوردن دارم یا من میخواهم چیزی بخورم ؟
اصولا نقش و معنی کلمه have چیست؟