بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومینمره زبان برای تحصیل در دانشگاه
0
پریسا رجبی پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام من برای تحصیل باید چه مدرک زبانی داشته باشم؟