بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیویدیوهای رایگان آموزش زبان المانی
0
سارا اصغری پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام برای دسترسی به ویدیوهای آلمانی باید به کدام قسمت سایت سر بزنم؟