0
شیوا پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام
برای ویزا کار آلمان چه مدرکی مورد نیاز است؟