0
امیر اصغری پرسیده شده در 8 ماه پیش

سلام برای بورسیه در مقطع دکتری چه نمره زبانی مورد نیاز است؟