0
امیر اصغری پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام برای بورسیه در مقطع دکتری چه نمره زبانی مورد نیاز است؟