بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیپکیج آلمانی تا چه سطحی هستند
0
آزاد پرسیده شده در 1 سال پیش

با سلام
پکیج های آلمانی با تدریس استاد ملک پور تا چه سطحی از زبان را شامل می شود.