بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیپکیج های انگلیسی برای چه سطحی مناسب هستند؟
0
نازنین پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام
پکیج نگلیسی شما برای افرادی که مبتدی هستند مناسب است؟