0
سعید پرسیده شده در 1 سال پیش

برای اینکه بتوانم برای حضور در کلاسها تعیین سطح شوم من را راهنمایی بفرمایید. آیا امکان تعیین سطح حضوری یا آن لاین وجود دارد؟