0
آرتمیس پرسیده شده در 1 سال پیش

آیا نقطه ویرگول در نگارش زبان انگلیسی کاربرد داره؟