0
آرتمیس پرسیده شده در 8 ماه پیش

آیا نقطه ویرگول در نگارش زبان انگلیسی کاربرد داره؟