بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومییادگیری زبان انگلیسی از طریق آهنگ های انگلیسی
0
سینا تقوی پرسیده شده در 7 ماه پیش

سلام
آیا گوش دادن به آهنگ های انگلیسی برای تقویت زبان خوب است