بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیاستاد گرامی این جملات درست است ؟
0
امینه صارمی پرسیده شده در 2 سال پیش

1- she is teaching french tomorrow
2- yes or no question این جمله
My mother will go shopping tomorrow اینطوری میشه
Will my mother go shopping tomorrow ؟

1 پاسخ به این سوال داده شده است
nilishabanian3967 پاسخ داده شده در 2 سال پیش

سلام و عرض ادب

در جمله ذیل، برای تبدیل کردن به سوال yes or No به صورت ذیل عمل می کنیم:
she is teaching French tomorrow. —–
? Is she teaching French tomorrow
فعل to be در شروع جمله قرار می گیرد.
در جمله My mother will go shopping tomorrow.
برای سوالی کردن، will در اول جمله قرار می گیرد.
?Will my mother go shopping tomorrow