0
مهدی شاکراردکانی پرسیده شده در 2 سال پیش

سلام استاد
ادامه جلسات رایگان اموزش زبان آلمانی کی ارائه میشه؟
من تا جلسه ۹ رو دیدم