0
سینا پرسیده شده در 3 سال پیش

با سلام
آیا داستانهای کوتاه طبقه بنده شده اند.

با سپاس