لغات

اصطلاحات و جملات مربوط به آدرس دادن و پرسیدن در زبان انگلیسی
لیست کلمات مشابه در زبان انگلیسی
اب به انگلیسی
1349
ship or sheep
photo 2020 12 11 13 00 25
IMG 20201208 172436 487
IMG 20201208 172442 056
IMG 20201208 172432 605