آموزش حرف Ö آلمانی

آموزش حرف Ö آلمانی

آموزش حرف Ö آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 50 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف j آلمانی

آموزش حرف J در زبان آلمانی

آموزش حرف j آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 48 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف I آلمانی

آموزش حرف I در زبان آلمانی

آموزش حرف I آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 28 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف H آلمانی

آموزش حرف H در زبان آلمانی

آموزش حرف H آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 35 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف G آلمانی

آموزش حرف G آلمانی

آموزش حرف G آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 51 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف F آلمانی

آموزش حروف الفبا به آلمانی

آموزش حرف F آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 29 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف E آلمانی

دوره آموزش زبان آلمانی پایه کودکان

آموزش حرف E آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 30 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

حرف Ä آلمانی

آموزش صحیح یادگیری زبان آلمانی برای کودکان

حرف Ä آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 52 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت نام…

آموزش حرف D

آموزش حرف D آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 24 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…

آموزش حرف C آلمانی

آموزش حرف Cآلمانی

آموزش حرف C آلمانی متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 29 ثانیه 3 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت…